,,Obchody 100 - lecia uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych, włączenie do aktualnej debaty społecznej tematu ,,aktywności kobiet w sferze publicznej", budowa otwartego społeczeństwa obywatelskiego w regionie, zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego o prawach człowieka i obywatela".

Miejsce zgromadzenia Rynek Kościuszki - od strony kawiarni Esperanto
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie) 28.11.2018 r. godz. 12.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie) 28.11.2018 r. godz. 13.00.
W sprawie ,,Obchody 100 - lecia uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych, włączenie do aktualnej debaty społecznej tematu ,,aktywności kobiet w sferze publicznej", budowa otwartego społeczeństwa obywatelskiego w regionie, zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego o prawach człowieka i obywatela".
Organizator Stowarzyszenie Zwykłe - 100 lecie Kobiet

Feedback