zwrócenie uwagi Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi na konieczność podjęcia dialogu z ,,Forum Rolnym" w zakresie:wprowadzenia skutecznych działań zwalczających epidemię ASF,udzielenia pomocy rolnikom dotkniętych epidemią ASF,dokonania depopulacji dzika w całej Polsce. Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych doprowadza do rozprzestrzenienia się epidemii ASF,poprawy jakości życia rolników i ich rodzin,wspomożenie prowadzenia gospodarstw rolnych,poprawy efektywności produkcji rolniczej i przetwórstwa produktów rolnych

Miejsce zgromadzenia
Plac przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
09.05.2018 r. godz. 10.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
09.05.2018 r. godz. 160.00
W sprawie
zwrócenie uwagi Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi na konieczność podjęcia dialogu z ,,Forum Rolnym" w zakresie: wprowadzenia skutecznych działań zwalczających epidemię ASF, udzielenia pomocy rolnikom dotkniętych epidemią ASF, dokonania depopulacji dzika w całej Polsce. Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych doprowadza do rozprzestrzenienia się epidemii ASF, poprawy jakości życia rolników i ich rodzin, wspomożenie prowadzenia gospodarstw rolnych, poprawy efektywności produkcji rolniczej i przetwórstwa produktów rolnych
Organizator
Polski Związek Zawodowy Rolników

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony