Promocja Polskiej Premiery Musicalu Doktor Żywago w OiFP -ODWOŁANE

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki
Trasa przemarszu
wzdłuż ogródków kawiarnianych,ul. Suraska,parking przed budynkiem Wydziału Historyczno-Socjologicznego UWB przed Placem NZS
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
9.09.2017r godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
9.09.2017r godz. 16.00
W sprawie
ODWOŁANO -Promocja Polskiej Premiery Musicalu Doktor Żywago w OiFP
Organizator
Opera i Filharmonia Podlaska
Powrót na początek strony