Cała Polska śpiewa ode do radości. Upamiętnienie 61 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich

Miejsce zgromadzenia
Wschodnia strona Ratusza, między fontanną a Ratuszem.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
25 marca 2018 godz. 12.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
25 marca 2018 godz.13.00
W sprawie
Cała Polska śpiewa ode do radości. Upamiętnienie 61 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich
Organizator
Karol Krzywiec

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony