Celem zgromadzenia jest zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów,promocja roweru jako środka transportu,wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki-pierzeja zachodnia (okolice ul. Lipowej)
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki,Lipowa Rocha,Monte Cassino,Łomżyńska,Kopernika,Popiełuszki,Słonecznikowa, Wrocławska,Sikorskiego,Konst. 3 Maja,swobodna,Ant. Fabr., Jarzębinowa,Gajowa,Antoniuk Fabryczny,Antoniukowska,Knyszyńska,Dąbrowskiego,Lipowa,Rynek Kościuszki
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
29.12.2017r godz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
29.12.2017r godz. 19.45
W sprawie
Celem zgromadzenia jest zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów,promocja roweru jako środka transportu,wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony