Wzrost świadomości i wiedzy na temat zapobiegania marnowania jedzenia w szkołach poprzez popularyzację zasad prawidłowego żywienia bez marnowania. Zgromadzenie jest organizowane z okazji Światowego Dnia Żywności.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
16.10.2017 Godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
16.10.2017 Godz. 16.00
W sprawie
Wzrost świadomości i wiedzy na temat zapobiegania marnowania jedzenia w szkołach poprzez popularyzację zasad prawidłowego żywienia bez marnowania. Zgromadzenie jest organizowane z okazji Światowego Dnia Żywności.
Organizator
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony