Happening mający na celu promocję klubu mówców i zachęcenie mieszkańców miasta do udziału w organizowanej przez klub konferencji -ŻUBR

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki część centralna (od strony Muzeum)
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
19.03.2017r godz. 13.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
19.03.2017r godz.15.00
W sprawie
Happening mający na celu promocję klubu mówców i zachęcenie mieszkańców miasta do udziału w organizowanej przez klub konferencji -ŻUBR
Powrót na początek strony