Upamiętnienie 80-tej rocznicy "operacji polskiej" NKWD 1937 - 1938 w związku z wystawą plenerową MPS eksponowaną na Rynku Kościuszki.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pomiędzy Archiwum Państwowym a Klasztorem Sióstr Miłosierdzia.
Trasa przemarszu
Bez przemarszu - happening.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
10.08.2017r. godzina 15.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
10.08.2017r. godzina 20.00.
W sprawie
Upamiętnienie 80-tej rocznicy "operacji polskiej" NKWD 1937 - 1938 w związku z wystawą plenerową MPS eksponowaną na Rynku Kościuszki.
Organizator
Monika Szarejko - Muzeum Pamięci Sybiru.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony