Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w BIałymstoku

Przedmiot zamówienia Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w BIałymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.43.2019
Termin składania ofert 2019-11-13
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Elwira Puławska, Izabela Buczyńska

Feedback