Świadczenie usługi bieżącej konserwacji i naprawy systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi bieżącej konserwacji i naprawy systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.24.2020
Termin składania ofert
2020-10-22
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Joanna Mitros, tel. (85) 869 69 87

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.