Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z oświetleniem

Przedmiot zamówienia Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z oświetleniem
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.35.2019
Termin składania ofert 2019-12-03
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Sara Zadykowicz, tel. 85 879 73 02; w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. 85 879 7617

Feedback