Budowa żłobka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Budowa żłobka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.37.2019
Termin składania ofert 2019-12-20
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Karolina Malinowska - w sprawach formalnych, Ewa Tomaszczyk - w sprawach proceduralnych

Feedback