Petycja w sprawie wyodrębnienia w obszarach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomocy osobom ze względu na orientację seksualna i tożsamość płciową

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.18.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----
W sprawie
wyodrębnienia w obszarach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomocy osobom ze względu na orientację seksualna i tożsamość płciową
Data złożenia
2018-08-20

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: