Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Aleksandra Karpowicza w Białymstoku

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.9.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
--
W sprawie
podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Aleksandra Karpowicza w Białymstoku
Data złożenia
2018-05-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony