Petycja w sprawie budowy nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Sielskiej i Rodzinnej w Białymstoku.

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.5.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----
W sprawie
budowy nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Sielskiej i Rodzinnej w Białymstoku.
Data złożenia
2018-02-21

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: