Petycja w sprawie przygotowania innej koncepcji rozbudowy ulicy Bitwy Białostockiej

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.10.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Mieszkańcy posesji przy ul. Bitwy Białostockiej
W sprawie
przygotowania innej koncepcji rozbudowy ulicy Bitwy Białostockiej
Data złożenia
2018-06-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: