Petycja w sprawie wykonania oświetlenia ul. Algebraicznej w Białymstoku

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.15.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----
W sprawie
wykonania oświetlenia ul. Algebraicznej w Białymstoku
Data złożenia
2018-08-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony