Petycja w sprawie budowy drogi na ul. Polnej na Osiedlu Zawady w Białymstoku

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.19.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Mieszkańcy Osiedla Zawady
W sprawie budowy drogi na ul. Polnej na Osiedlu Zawady w Białymstoku
Data złożenia 2018-09-17

Feedback