Petycja w sprawie żądanie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w określonych markach pojazdów

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.49.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
KANCELARIA PRAWNA "ŚWIECA I WSPÓLNICY" SP.K.
W sprawie
żądanie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w określonych markach pojazdów
Data złożenia
2015-11-16

Feedback