Petycja w sprawie PODJĘCIA UCHWAŁY ZWALNIAJĄCEJ Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.50.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu OSOBA FIZYCZNA W IMIENIU GRUPY MIESZKAŃCÓW
W sprawie PODJĘCIA UCHWAŁY ZWALNIAJĄCEJ Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data złożenia 2015-11-23

Feedback