Petycja w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Młynowej, Kochanowskiego, Toruńskiej

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.45.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Grupa Mieszkańców
W sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Młynowej, Kochanowskiego, Toruńskiej
Data złożenia 2015-09-08

Feedback