Petycja w sprawie Przebudowy zatoki w ul. Gościnnej

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.47.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Grupa mieszkańców
W sprawie Przebudowy zatoki w ul. Gościnnej
Data złożenia 2015-09-17

Feedback