Petycja w sprawie UTRZYMANIA POŁĄCZENIA AUTOBUSOWEGO BIAŁYSTOK-SUPRAŚL

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.51.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu UCZNIOWIE LICEUM PLASTYCZNEGO W SUPRAŚLU
W sprawie UTRZYMANIA POŁĄCZENIA AUTOBUSOWEGO BIAŁYSTOK-SUPRAŚL
Data złożenia 2015-12-18

Feedback