Petycja w sprawie budowy nawierzchni ul. Plutona

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.48.2015
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Grupa mieszkańców
W sprawie budowy nawierzchni ul. Plutona
Data złożenia 2015-10-26

Feedback