XLV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 listopada 2021 r.

Tytuł
XLV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 listopada 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

XLV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 29 listopada 2021r.

 • Porządek obrad XLV sesja RMB - 29 listopada 2021 r. (do odczytu) (DOC, 68 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji w dniu 29.11.2021 (PDF, 397,16 KB)

 • Druk Nr 622 (do odczytu) (PDF, 825,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 - Jaroszówka

 • Druk Nr 623 (do odczytu) (PDF, 187,03 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie opłaty targowej

 • Druk Nr 624 (do odczytu) (PDF, 3,95 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Rzemieślniczej i Długiej

 • Druk Nr 625 (do odczytu) (PDF, 5,98 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Zacisze) - etap I.

 • Druk Nr 626 (do odczytu) (PDF, 1,82 MB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Druk Nr 627 (do odczytu) (PDF, 448,26 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania

 • Druk Nr 628 (do odczytu) (PDF, 223,69 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 629 (do odczytu) (PDF, 249,19 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i nadania jej statutu

 • Druk Nr 630 (do odczytu) (PDF, 179,72 KB)

  projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”

 • Druk Nr 631 (do odczytu) (PDF, 180,42 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Druk Nr 632 (do odczytu) (PDF, 185,98 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Druk Nr 633 (do odczytu) (PDF, 3,79 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 634 (do odczytu) (PDF, 250,39 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

 • Druk Nr 635 (do odczytu) (PDF, 233,23 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 • Druk Nr 636 (do odczytu) (PDF, 236,83 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

 • Druk Nr 637 (do odczytu) (PDF, 245,06 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok obejmujących sprawy targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 638 (do odczytu) (PDF, 2,63 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 639 (do odczytu) (PDF, 624,07 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 640 (do odczytu) (PDF, 187,42 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021

 • Druk Nr 641 (do odczytu) (PDF, 404,2 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku

 • Druk Nr 648 (do odczytu) (PDF, 209,26 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 642 (do odczytu) (PDF, 402,73 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 643 (do odczytu) (PDF, 402,99 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

 • Druk Nr 644 (do odczytu) (PDF, 403,59 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 645 (do odczytu) (PDF, 402,85 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 646 (do odczytu) (PDF, 402,25 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku

 • Druk Nr 647 (do odczytu) (PDF, 404,27 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku

 • Druk Nr 649 (do odczytu) (PDF, 224,37 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: