Rejestr Danych Kontaktowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
PESEL, dane kontaktowe

Podstawowe informacje

 1. Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:
  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów.
 2. Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.
 3. Rejestr Danych Kontaktowych nie będzie używany do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.
 4. Dane w Rejestrze Danych Kontaktowych są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.
 5. Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do Rejestru Danych Kontaktowych można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych.
  Podany w Rejestrze Danych Kontaktowych numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, które mają numer PESEL i są osobami pełnoletnimi.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję Rejestr Danych Kontaktowych, np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty.
 2. Dowód osobisty, paszport lub aplikacja mObywatel potwierdzająca tożsamość.
 3. Telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, jeśli potwierdza się dane w Rejestrze Danych Kontaktowych przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.

Czas realizacji

 1. Jeśli wpisuje się lub zmienia dane kontaktowe – będą one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych od razu po ich potwierdzeniu kodem.
 2. Jeśli usuwa się dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostaje się żadnego kodu potwierdzającego).

Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Przydatne linki

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych gov.pl

eKolejka - zarezerwuj kolejkę


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 t. j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: