Godziny przyjęć interesantów przez Prezydenta i jego Zastępców

INFORMACJA

 dotycząca przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

Prezydent Miasta Białegostoku

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki, w godzinach 1000 – 1600

(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania

w sekretariacie Prezydenta Miasta)

 

Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania

we właściwym sekretariacie)

 

Dyrektorzy departamentów/biur

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku

 

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje

Departament Organizacyjny i Nadzoru

Referat ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej

ul. Słonimska 1 pok.  nr  1001  (X piętro)

Powrót na początek strony