Andrejczuk Julita

Imię
Julita
Nazwisko
Andrejczuk
Miejsce zatrudnienia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Stanowisko
Specjalista
Grupa - oświadczenia
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.