Oświadczenia majątkowe

Dostępne: 643 wyników ze wszystkich kategorii.

Abramowicz-Bołtuć Iwona

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Samorządowe Nr 7

Stanowisko: Dyrektor

Adamczuk Emilia Monika

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Inspektor

Adamowicz Urszula

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Starszy specjalista

Aleksiejuk Adam

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko: Kierownik Referatu

Ambrożej Maria Jolanta

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Stanowisko: Dyrektor

Ancipiuk Katarzyna

Miejsce zatrudnienia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Stanowisko: pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, główny specjalista

Andrejczuk Julita

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Specjalista

Andrukiewicz Ignacy Ireneusz

Miejsce zatrudnienia: KPK Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Andrukiewicz Ignacy Ireneusz

Miejsce zatrudnienia: PUHP "Lech" Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Andrzejewska Marzena

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu/ Kierownik Referatu

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.