Przeprowadzane kontrole w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2019 r