Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.5.2020
Termin składania ofert
2020-07-15
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.