Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej

Przedmiot zamówienia Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IV.271.13.2017.PR
Termin składania ofert 2017-07-27
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Sławomir Sikora, tel. (85) 869 6707 w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 869 6997

Feedback

wynik operacji: 11*6