Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III

Przedmiot zamówienia Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia KPS-II.271.73.2019
Termin składania ofert 2019-10-16
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Marlena Suchcicka-Chmielewska 85 869 6643 W sprawach proceduralnych: Paulina Bajko 85 879 7237

Feedback