Budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII LO w Białymstoku,ul. Wierzbowa 7 wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej

Przedmiot zamówienia Budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.32.2019
Termin składania ofert 2019-11-19
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Monika Sakowska, tel. 85 879 73 97 w sprawach proceduralnych Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32

Feedback