Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”

Przedmiot zamówienia
Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.49.2022
Termin składania ofert
2022-06-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Agnieszka Maciejuk, tel. 85 869 61 12, w sprawach proceduralnych: Justyna Trochimowicz, tel. 85 869 68 12, Agnieszka Matulewicz, 85 869 62 49
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: