Petycja w sprawie zaprzestania prób połączenia Centrum im. L. Zamenhofa z Białostockim Ośrodkiem Kultury

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.9.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
justska@wp.pl
W sprawie
zaprzestania prób połączenia Centrum im. L. Zamenhofa z Białostockim Ośrodkiem Kultury
Data złożenia
2016-04-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.