Petycja w sprawie Niewyrażenia zgody na noclegownię dla bezdomnych w budynku przy ul. Włókienniczej 16

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.22.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Mieszkańcy WspólnotyŻytnia 11, 13, Waryńskiego 38
W sprawie
Niewyrażenia zgody na noclegownię dla bezdomnych w budynku przy ul. Włókienniczej 16
Data złożenia
2017-01-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.