Petycja w sprawie poprawienia łączności komunikacyjnej pomiędzy Kampusem Uniwersytetu w Białymstoku i centrum Miasta.

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.5.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Pan Bogusław Koniuch Przedstawiciel Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców przy wsparciu Komitetu Społecznego "Ratujmy Zwierzyniec"
W sprawie
poprawienia łączności komunikacyjnej pomiędzy Kampusem Uniwersytetu w Białymstoku i centrum Miasta.
Data złożenia
2016-03-07

Feedback