Petycja w sprawie budowy dróg osiedlowych i kanalizacji deszczowej w Osiedlu Dojlidy Górne

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.20.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
osoba fizyczna w imieniu mieszkańców ul. Kolorowej i ul. Pod Lasem
W sprawie
budowy dróg osiedlowych i kanalizacji deszczowej w Osiedlu Dojlidy Górne
Data złożenia
2016-12-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.