Petycja w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych na ul. Legionowej

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.2.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
osoba fozyczna w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców
W sprawie
przywrócenia miejsc parkingowych na ul. Legionowej
Data złożenia
2016-02-10
Powrót na początek strony