Petycja w sprawie Bojarskiego Domu Kultury

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.19.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Mateusz Tymura
W sprawie
Bojarskiego Domu Kultury
Data złożenia
2016-11-07

Feedback