Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Nr konkursu
45/2019
Data zamknięcia
2019-12-10
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
70 000,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.