Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Nr konkursu 45/2019
Data zamknięcia 2019-12-10
Kategoria konkurs Pomoc społeczna
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 70 000,00

Feedback