Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2017 r.

Tytuł Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2017 r.
Nr konkursu KPS-III.524.3.2017
Data zamknięcia 2017-06-05
Kategoria konkurs Sport
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 2200000 zł

Feedback

wynik operacji: 10-5