Uchwała nr XII/193/19

W sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr uchwały
XII/193/19
Data uchwalenia
2019-06-18

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: