Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 522

W sprawie
ilości i umiejscowienia realizowanych planów miejscowych na terenie miasta Białystok
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 522
Data złożenia
2021-04-09
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.