Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030

Tytuł
Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.