XXIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 30 marca 2020 r.

Tytuł
XXIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 30 marca 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 30 marca 2020 r. w Centrum Kongresowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Uwaga !!!
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Przewodniczący Rady Miasta ustalił szczególne warunki odbycia sesji, informacja znajduje się w załączonym Ogłoszeniu.

 • Porządek obrad XXIII sesja RMB w dniu 30 marca 2020 r. ( do odczytu) (DOC, 49 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania XXIII sesji w dniu 20 marca 2020 r. (do odczytu) (DOC, 71,5 KB)

 • Druk Nr 324 (do odczytu) (PDF, 185,61 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Licealnej 2 w Augustowie

 • Druk Nr 325 (do odczytu) (PDF, 410,98 KB)

  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2020 roku

 • Druk Nr 326 (do odczytu) (PDF, 201,46 KB)

  w sprawie pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2019

 • Druk Nr 328 (do odczytu) (PDF, 730,06 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej).

 • Druk Nr 329 (do odczytu) (PDF, 1,12 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

 • Druk Nr 330 (do odczytu) (PDF, 625,16 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa.

 • Druk Nr 331 (do odczytu) (PDF, 220,35 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

 • Druk Nr 333 (do odczytu) (PDF, 188,72 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 334 (do odczytu) (PDF, 207,31 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • Druk Nr 335 (do odczytu) (PDF, 5,99 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036”.

 • Druk Nr 336 (do odczytu) (PDF, 2,26 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 337 (do odczytu) (PDF, 586,94 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: