LXVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 lutego 2023 r.

Tytuł
LXVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 lutego 2023 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXVIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

Początek sesji o godz. 9.00.,

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LXVIII sesji RMB w dniu 27 lutego 2023 r. (do odczytu) (DOC, 64,5 KB)

 • Druk Nr 899 (do odczytu) (PDF, 229,17 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Mieście Białystok przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

 • Druk Nr 900 (do odczytu) (PDF, 235,53 KB)

  projekt uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku

 • Druk Nr 901 (do odczytu) (PDF, 264,55 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Białymstoku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26A

 • Druk Nr 902 (do odczytu) (PDF, 254,83 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Białymstoku przy ul. Koszykowej 1

 • Druk Nr 903 (do odczytu) (PDF, 1,98 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 - Jaroszówka

 • Druk Nr 904 (do odczytu) (PDF, 277,69 KB)

  projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 • Druk Nr 905 (do odczytu) (PDF, 638,56 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 – Bagnówka

 • Druk Nr 906 (do odczytu) (PDF, 246,3 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

 • Druk Nr 907 (do odczytu) (PDF, 3,45 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

 • Druk Nr 908 (do odczytu) (PDF, 598,84 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2040

 • Druk Nr 909 (do odczytu) (PDF, 312,53 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

 • Druk Nr 910 (do odczytu) (PDF, 223,29 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

 • Druk Nr 911 (do odczytu) (PDF, 218,76 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Druk Nr 912 (do odczytu) (PDF, 549,42 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Druk Nr 913 (do odczytu) (PDF, 713,89 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Kowieńskiej kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 914 (do odczytu) (PDF, 756,43 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2023 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne

 • Druk Nr 915 (do odczytu) (PDF, 885,04 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Gen. W. Andersa i Bitwy Białostockiej

 • Projekt Stanowiska Rady Miasta Białystok ws. skazania Andrzeja Poczobuta (do odczytu) (DOCX, 17,31 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: