Informacja o wywieszonym wykazie nr 87/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 87/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku: www.bip.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 87/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Jana Krzysztofa Kluka i ul. Skalnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 - Bagnówka numerem 20/155 o pow. 0,1058 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 12.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.