Informacja o wywieszonym wykazie nr 6/2023

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 6/2023
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz Nr 6/2023 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej jako działka numer 177 o pow. 0,0150 ha, położonej w Białymstoku, obr. 14 – Pietrasze, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka numer 172, obr. 14 – Pietrasze. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, na okres 21 dni, tj. od dnia 30.01.2023 r. do dnia 20.02.2023 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony